Koncernledning

Koncernledning 2018
Från vänster
 • Stefan Jakobsson, chef Verksamhetsutveckling samt IT
 • Mile Elez, teknisk direktör, affärsområdeschef Flödande Energi
 • Elisabeth Wenåker, HR-direktör
 • Michael Fahlström, affärsområdeschef Bränslebaserad Energi
 • Anna Lövsén, affärsområdeschef Vatten och avlopp, affärsområdeschef Biogas
 • Fredrik Remneblad, marknadsdirektör
 • Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör
 • Pär Kaller, affärsområdeschef Elhandel
 • Marlene Kempe, vd-assistent
 • Lovisa Fricot Norén, affärsområdeschef Nät
 • Peter Valvassori, säkerhetschef
 • Charlotta Sund, vd och koncernchef
 • Lena Svensk, affärsområdeschef Mjölby-Svartådalen Energi
 • Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Avfallstjänster
 • Lars Bergmar, chef Projekt, Inköp och Fastighet
Ej med på bild
 • Klas Gustafsson, vice vd och chef Affärsutveckling, Strategi och Public Affairs
 • Jörgen Svärdh, affärsområdeschef Bredband

Styrelseledamöter

Rebecka Hovenberg, ordförande

Rebecka Hovenberg

ordförande
Gösta Gustavsson, vice ordförande

Gösta Gustavsson

vice ordförande
Gunilla Almesåker, styrelseledamot

Gunilla Almesåker

styrelseledamot
Astrid Brissman, styrelseledamot

Astrid Brissman

styrelseledamot
Johan Löfstrand, styrelseledamot

Johan Löfstrand

styrelseledamot
Anne Ludvigsson, styrelseledamot

Anne Ludvigsson

styrelseledamot
Magnus Metander, styrelseledamot

Magnus Metander

styrelseledamot
Tanja Mitic, styrelseledamot

Tanja Mitic

styrelseledamot
Petter Nordström, styrelseledamot

Petter Nordström

styrelseledamot

Styrelsesuppleanter

Pontus Boström, suppleant

Pontus Boström

suppleant
Gunn Bredstedt, suppleant

Gunn Bredstedt

suppleant
Lars Eklund, suppleant

Lars Eklund

suppleant
Britt-Marie Fasting, suppleant

Britt-Marie Fasting

suppleant
Eva Joelsson, suppleant

Eva Joelsson

suppleant
Jenny Ivner, suppleant

Jenny Ivner

suppleant
Per Philipson, suppleant

Per Philipson

suppleant
Simon Schûtte, suppleant

Simon Schûtte

suppleant
Saknas på bild

Göran Karlsson

suppleant

Personalrepresentanter

Bo Karlsson, personalrepresentant ordinarie

Bo Karlsson

personalrepresentant ordinarie
Saknas på bild

Mattias Bentfors

personalrepresentant ordinarie
Ann Samuelsson, personalrepresentant ordinarie

Ann Samuelsson

personalrepresentant ordinarie
Henrik Kruuse, personalrepresentant suppleant

Henrik Kruuse

personalrepresentant suppleant
Saknas på bild

Emmelie Linderoth

personalrepresentant suppleant
Sören Sörman, personalrepresentant suppleant

Sören Sörman

personalrepresentant suppleant