Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Vi utför kommunens uppdrag att samla in och hantera hushållsavfallet i Linköpings kommun. I det ingår insamling av matavfall i Gröna Påsen. Vi erbjuder också avfallshantering för företag och verksamheter som exempelvis industriavfall, farligt avfall och matavfall genom Gröna Linjen. Verksamheten bedrivs inom avfallstrappans olika steg: återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och slutligen deponering.

Biogas

Biogas

Ren biogas är ett helt förnybart fordonsbränsle som tillverkas av restprodukter från bland annat matavfall. Vid produktionen bildas även biogödsel som används i jordbruket och återför naturliga näringsämnen till kretsloppet. Vårt helägda dotterbolag Svensk Biogas köper, säljer och distribuerar biogas i regionen. Bolaget driver tolv publika tankstationer i Östergötland med närliggande områden och driver även bussdepåer i Linköping, Norrköping, Västervik och Motala.

Belysning

Belysning

Tekniska verken erbjuder funktionell, dekorativ och eventbaserad utomhusbelysning med god design. Vi sköter den offentliga utomhusbelysningen i Linköping samt har andra uppdragsgivare både lokalt och regionalt.

Bredband

Bredband

Vårt dotterbolag Utsikt Bredband löser behov av snabba och framtidssäkrade kommunikationslösningar. Utsikt Bredband driver och utvecklar bredbandsnätet av fiber i Linköpings-, Mjölbys-, Katrineholms- och Motala kommun, både centralt och på landsbygden. I det öppna nätet finns ett flertal tjänsteleverantörer, vilket ger stor valfrihet för kunderna. Bolaget driver även projekt inom Internet of Things, där bland annat containrar kopplas upp med sensorer mot internet, för att de till exempel ska kunna tömmas efter behov, istället efter rutt.

Elhandel

Elhandel

Bixia AB är dotterbolag till Tekniska verken och Sveriges femte största elhandelsföretag med kunder över hela landet. Företaget ägs av sju lokala energibolag med Tekniska verken som majoritetsägare. Bixia är ett av de elbolag i Norden som köper in mest el från närproducerade förnybara energikällor och företagets alla privatkunder får enbart förnybar el.

el

El

Tekniska verken har elproduktion i kraftvärme-, vatten- och vindkraftverk.

Elnät

Elnät

Tekniska verken förser cirka 90 000 kunder i Linköping, Katrineholm, delar av Vingåker och Mjölby med el. Elnätsverksamheten drivs som ett monopol och utvecklar elnät med hög leveranssäkerhet och prisvärda tjänster.

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Tekniska verken har produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme i Linköping, Katrineholm, Borensberg, Kimsta, Kisa, Skärblacka och Åtvidaberg.

Fjärrkyla

Fjärrkyla

Tekniska verken har produktion, distribution och försäljning av fjärrkyla i Linköping. Under 2018 började grävarbetet för att kunna erbjuda fjärrkyla till företag i Tornbyområdet.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vi levererar dricksvatten, tar hand om avloppsvatten och leder bort dagvatten i Linköpings kommuns tätorter. Linköpings dricksvatten produceras vid två vattenverk, Berggården och Råberga. Vattnet tas från Motala Ström respektive Stångån och renas till dricksvatten. Vi har också Sveriges första permanenta fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten vid Nykvarnsverket i Linköping.

Mättjänster

Mättjänster

Tekniska verken erbjuder helhetslösningar med insamling och kvalitetskontroll av mätvärden, inköp och montage av mätare samt kontroll och kalibrering av dessa under ackreditering av tillsynsmyndigheten SWEDAC.

Elbilsladdning

Elbilsladdning

Under 2018 fortsatte Tekniska verken att medverka i utbyggnaden av regionens laddinfrastruktur. Satsningen delfinansierades av Klimatklivet, som är Naturvårdsverkets stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar. Tekniska verken erbjuder även laddlösningar via CLEVER Sverige AB, som vi är delägare i. Laddbilslösningar är ett komplement till biogassatsningen för att minska andelen fossila bränslen inom transportsektorn.

Energieffektivisering

Energieffektivisering

Tekniska verken erbjuder energieffektiviseringstjänster i egen regi samt tillsammans med utvalda partners som en del i skapandet av den resurseffektiva regionen.