Välkommen härliga vår

Äntligen blir dagarna längre och vårsolen värmer både utetemperaturen och våra vinterbleka ansikten. Naturen väcks till liv och vi kan njuta av takdropp, porlande bäckar och spirande vårblommor. På Tekniska verken uppskattar vi mjuka övergångar mellan årstiderna, då fungerar våra verksamheter som bäst.

Kraftvärmeverkens effekt varierar med vädret

När vårens snösmältning och regn ger en normal vårflod fylls vattenkraftverkens dammar och magasin på i lagom takt. Om vårvärmen däremot kommer snabbt, skapas stora vattenmängder på kort tid. Det gör att vi inte kan utnyttja vattnet optimalt, vilket i sin tur leder till lägre produktion och resultat. Detta kan variera och just 2018 innehöll vårfloden små mängder vatten vilket bland annat ledde till att grundvattennivån var låg under sommaren.

Friska vårvindar brukar sätta härlig snurr på våra vindkraftverk, vilket ökar elproduktionen. För varje dag blir nu solen allt varmare och det gör att våra kunders totala energibehov svänger kraftigt beroende på utetemperaturen. Såhär års kommer en stor andel av vår produktion från återvinning av avfall, det vill säga vi omvandlar helt enkelt ditt avfall till el och värme.

Välbesökta återvinningscentraler

Om snön smälter snabbt kan det ge höga vattenflöden både ute i våra ledningsnät och in till Nykvarnsverket, som är vårt avloppsreningsverk. Vissa år blir vårregnen väldigt intensiva och det försvårar vår avfallshantering. Det inträffade i mitten av juni 2018 när containrar och tunnor bokstavligen flöt iväg vid centralstationen i Linköping.

Våren innebär högsäsong på våra återvinningscentraler och i Linköping har de söndagsöppet under april och maj. Insamlingen av trädgårdsavfall inleds för de som bor i Linköping och tätorterna Ljungsbro, Berg, Malmslätt, Vikingstad, Ekängen, Linghem och Sturefors. Ett annat vårtecken är alla lantbrukare som börjar med sitt vårbruk, vilket innebär att efterfrågan på biogödsel från vår biogasanläggning ökar.

Intensiv period för grävarbeten

Eftersom Tekniska verken ansvarar för ledningsbunden infrastruktur är det bråda dagar så snart tjälen går ur marken. Ambitionen inom våra olika affärsområden är att genomföra flera åtgärder samtidigt, så kallad samförläggning. Under 2018 och 2019 pågår utbyggnaden av bredband via fiber på landsbygden kring Linköping och här samarbetar affärsområdena Elnät och Bredband. Deras samförläggning av ledningsnätet ger besparingar ekonomiskt och miljömässigt. Men viktigast är att det blir enklare för alla invånare när samförläggning sker.

Nu är den sköna sommaren här

Äntligen vankas soliga sommardagar med svalkande vindar och badvänliga temperaturer i hav och sjö. Hur mycket sol, vind, vatten och värme som årstiden bjuder på har inverkan på våra verksamheter. Sommaren 2018 lär gå till historien som en av de varmaste, torraste och mest vindfattiga på mycket länge.

Den långvariga värmen och bristen på regn gjorde att årets nivåer i vattenkraftverkens dammar och magasin blev ovanligt låga. Låga vattennivåer leder till lägre produktionsvolym och risk för bekymmer med exempelvis låga strandnivåer. Den gångna sommaren var också ganska vindfattig vilket gav lägre effekt, både inom vatten- och vindkraften. Priset på el sätts på en nordisk elbörs och låg produktionsvolym leder normalt till högre elpris då utbud och efterfrågan styr priset.

Varmare vatten påverkar reningsprocesserna

När övergången från vår till sommar går väldigt snabbt stiger vattentemperaturen kraftigt på kort tid. När det sker i exempelvis Stångån i Linköping, så kan värmen påverka reningsprocessen av dricksvattnet och märkas i lukt och smak. Varmt och soligt väder ger även högre temperatur på avloppsvattnet som kommer in till Nykvarnsverket, och det är positivt för reningsprocessen.

Hög efterfrågan på fjärrkyla

Mycket sol och värme innebär högsäsong för vår kylproduktion, och i somras var efterfrågan på fjärrkyla rekordhög. Största delen av de energislag vi producerar under sommaren, liksom under övriga året, kommer från våra kraftvärmeverk med energiåtervinning ur avfall. Eftersom våra kunders värmebehov är som lägst under sommarhalvåret passar vi på att gå igenom och göra revisioner ute på våra produktionsanläggningar.

Vårt delägda elbolag Bixia AB köper överskottsel från småskaliga elproducenter av sol-, vind- och vattenkraft. Årets soliga sommar, med höga elpriser, gjorde att antalet nya solelsproducenter ökade med över 20 procent. I dagsläget har Bixia avtal med cirka 1 800 producenter av förnybar el.

Semestertid - för kunder, personal och biogas

För många innebär sommartid sköna dagar vid sommarstugan och det gör att vi har full fart på avfallshämtningen från fritidshus. Däremot minskar mängden avfall från industrin, som ofta har semesterstängt under några veckor. Eftersom det även är semestertider för våra medarbetare och våra entreprenörer, innebär årstiden en del utmaningar på personalfronten, då flertalet av våra verksamheter måste vara i drift alla dygnets timmar, alla dagar, året om.

När regionens kollektivtrafik ändrar till sommartidtabell med färre turer, innebär det att efterfrågan på biogas minskar. På vår biogasanläggning kan långa perioder med varmt väder göra att substraten, exempelvis matavfall, inte går att lagra så länge. Värmen leder till att det börjar brytas ner, tappar energiinnehåll och i sämsta fall kan det ge problem med lukt. Såhär års passar vi också på att göra återkommande underhåll och tömma någon av rötkamrarna, eftersom efterfrågan på biogas är lägre.

Hösten är här

Härliga höstar bjuder på dagar med högt och klart väder, sol och färgsprakande löv. Men vädret kan också vara oberäkneligt den här årstiden, och vi måste vara beredda när eventuella skyfall, vinande vindar och rejäla höststormar slår till.

Normalväder positivt för el- och värmeproduktionen

Att ”lagom är bäst” stämmer väl med hur höstvädret bör vara, för att effekten i våra vatten- och vindkraftverk ska bli riktigt bra. När regnet faller i lagom mängd och takt fylls vattenkraftens magasin, och vattenflödet kan optimeras så att resurserna används på bästa sätt. Rejäla skyfall är däremot en riktig utmaning, som gör det svårt att optimera systemet.

Att promenera eller cykla i motvind brukar inte vara så uppskattat, men för vindkraften är friska höstvindar härligt och ger hög effekt. Även under hösten kommer största delen av den el och värme vi producerar från energiåtervinning ur avfall.

Hög beredskap för driftsavbrott

Vi arbetar ständigt med att öka leveranssäkerheten till våra kunder, bland annat genom en övergång till markbunden el. Under september 2018 drog stormen Knud in med full kraft över stora delar av Sverige. Blåsten knäckte flera av våra elstolpar och orsakade störningar i elleveransen för våra kunder. Det är beklagligt även om avbrotten blev ganska få och korta. När olika driftsavbrott inträffar är det, oavsett årstid, enormt viktigt att vi har resurser som snabbt kan leverera relevant information via exempelvis webb, media och sociala kanaler. Vår personal är snabbt på plats för att åtgärda och minimera störningarna som vädrets makter kan ge.

Fallfrukt blir biogas

På hösten är det, precis som under våren, högsäsong på våra återvinningscentraler. Då har vi under oktober månad utökade öppettider i Linköping, och städdagar i Ulrika. Glädjande nog lämnar allt fler sin fallfrukt på återvinningscentralerna, och det är ett välkommet tillskott på vår biogasanläggning. Sommarens stora fruktskördar bidrog till att cirka 430 ton fallfrukt blev till biogas och biogödsel under hösten 2018. På 11 äpplen kommer man ungefär 1 km med en biogasbil, så frukten gör verkligen nytta.

Under marken i Linköping löper nästan 2 000 kilometer vatten- och avloppsledningar. Om regnet öser ner under längre perioder kan marken röra sig och det ökar risken för läckor. När vädret bjuder på kraftiga växlingar i regnmängd och temperatur, finns risk för att reningsprocesserna vid Nykvarnsverkets avloppsrening och vatten- verken Berggården och Råberga, behöver justeras aktivt för att nå optimal drift.

Den vintertid nu kommer

Vintermörkret omsluter oss och dagarna blir allt kortare. Termometern sjunker och många längtar efter att de första snöflingorna ska singla ned från skyn. Det lackar mot advent och jullediga dagar med ljus, julklappar och julmat.

Vi lyser upp din vardag

Mörk är natten i vintertid, men Tekniska verken som sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping jobbar för att det ska vara ljust och tryggt. I samarbete med Linköpings kommun arbetar vi även med Linköpings ljuskalender som är ett belysningsprogram för hela året och julbelysningen ”Vinterstad i ljus” som under 2018 växt till tätorterna Ljungsbro, Berg, Nykil, Linghem och Sturefors.

Kallt klimat maxar energianvändningen

Under vintern är våra kunders energianvändning som störst. För att möta behovet av el och värme har vi under denna årstid flest anläggningar i drift. För vattenkraftverken är vintern normalt en årstid med stabila vattennivåer, vilket underlättar en optimal drift. När vintervädret bjuder på mycket snö och is krävs mer resurser än normalt, för att underhålla vattenkraftverkens dammar och hantera isbildning. Men samtidigt blir snö och is senare en vårflod som fyller på grundvattnet och vattenmagasinen.

Vintrar med normala temperaturer är ofta ganska vindfattiga, medan milda vintrar innebär mer vind och högre effekt från vindkraften. Driftmässigt krävs inga större extra insatser, men isbildning på vindkraftverken ställer ibland till problem.

Tekniska verkens största verksamhet hittar vi inom vår fjärrvärmeproduktion. Fjärrvärmen produceras i våra kraftvärmeverk. En av fjärrvärmens stora fördelar för kunden är att det är tryggt och enkelt. Den levererar både värme och varmvatten på ett fantastiskt effektivt sätt. Fjärrvärmen är också väldigt resurseffektiv, vilket ligger helt i linje med Tekniska verkens vision – att bygga världens mest resurseffektiva region.

Mycket avfall efter julhelgerna

När enstaka snöflingor blir till stora snömängder påverkas framkomligheten, vilket försvårar vårt arbete med avfallshanteringen. Det kan vara besvärligt för våra entreprenörer att hämta avfall därför är det viktigt att skotta framför soptunnorna.

I jul- och nyårsfirandets kölvatten följer ökat matsvinn, enorma mängder avfall och barrande granar som ska hanteras. När det gäller matsvinn läggs i dagsläget cirka 60 procent av Linköpingsbornas matavfall i Gröna Påsen och blir till biogas och biogödsel.

På vår biogasanläggning innebär kraftig kyla utmaningar i form av att vissa substrat, exempelvis matavfall, fryser. Vid riktigt låga temperaturer finns också risk för frysskador på processutrustningen.

Svår årstid för underhåll och nya projekt

Vintrar med kraftig marktjäle eller stora mängder snö påverkar bland annat vår elnätsverksamhet. Årets kyliga start gjorde att några produktionsstarter fick senareläggas, men trots det har flera stora entreprenadprojekt slutförts under året. I Malfors har exempelvis en ny mottagningsstation byggts, som tryggar elförsörjningen till Ljungsbro och Vreta kloster med omnejd. I Katrineholm har elanslutningen till företaget Amazon Web Services nya gigantiska datacenter gjorts klar.

Låga utetemperaturer kan orsaka problem om vatten- och avloppsledningsnätet behöver åtgärdas, eftersom tjälen försvårar grävningsarbetet. När vattnet i dricksvattenledningarna är kallt ökar risken för läckor, men en fördel är förstås att vi får njuta av kallt och gott dricksvatten. Avloppsvattnet som kommer till Nykvarnsverket är också mycket kallt, vilket kan försvåra reningsprocessen. Om utetemperaturen är riktigt låg finns risk för att utrustningen fryser eftersom processerna sker utomhus i öppna bassänger.

Vi är en viktig del av din vardag

Detta är bara ett axplock av allt som sker inom våra olika verksamheter under årstidernas klimatväxlingar. Vår ambition är att våra kunder alltid ska ha fungerande el, värme, kyla, vatten, avlopp och bredband. Därför finns våra medarbetare på plats dygnet runt, året om, vardag som helg.

Vi vill också ge alla våra kunder intressanta och relevanta erbjudanden, som bidrar till att minska den globala påverkan på vårt klimat. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla våra produkter och tjänster utifrån förändrade kundbehov, nya eller ändrade konsumtionsmönster och en ökande digitalisering.